Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

Kế toán tài chính ngày nay đang được một số doanh nghiệp sử dụng nhằm phục vụ cho việc xử lý số liệu kế toán của doanh nghiệp. Vậy, kế toán tài chính có đặc điểm gì? Để tìm hiểu vấn đề này xin mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là thu thập- xử lý- kiểm tra- phân tích và cung cấp thông tin tài chính kinh tế bằng những báo cáo tài chính cho đối tượng có sử dụng thông tin về đơn vị kế toán.
Kế toán tài chính phản ánh những thực trạng, biến động vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hoặc phản ánh các dòng tiền tệ và vật chất trong mối quan hệ giữa môi trường bên ngoài với doanh nghiệp.

Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

2. Các loại kế toán tài chính

Khi tổng hợp thông tin tài chính ở các doanh nghiệp, người ta đã tổng hợp được có 2 loại kế toán tài chính khác nhau và phổ biến nhất tại các doanh nghiệp:

Kế toán tiền mặt: Kế toán tiền mặt nhằm ghi lại giao dịch tiền mặt bởi nhân viên của một tổ chức, một doanh nghiệp thực hiện.

Ví dụ: Nhân viên của doanh nghiệp đi công tác xa, nhân viên đó có thể giao dịch bằng tiền mặt đối với chi phí tại nơi công tác (chỗ ăn, chỗ ở, chi phí phát sinh ở nơi công tác). Khi nhân viên đó thực hiện giao dịch tiền mặt họ sẽ nhận được biên lai, hoá đơn mọi giao dịch để báo cáo lại cho quản lý của họ. Chúng sẽ được đăng nhập sau khi được chấp nhận. Những giao dịch tiền mặt này thường sẽ ko xuất hiện trên báo cáo tài chính nhưng vẫn được ghi lại để làm bằng chứng rằng đã có một giao dịch diễn ra.

Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

Kế toán dồn tích: Kế toán dồn tích là kế toán phải ghi lại tất cả những dữ liệu từ các giao dịch tiền mặt. Kế toán dồn tích chính là sự mở rộng của kế toán tiền mặt vì đây là sự kết hợp giữa ghi nợ, tín dụng và các hình thức thanh toán khác cho các giao dịch mà nhân viên thực hiện trong đó có cả tiền mặt.

Các khoản phải trả và phải thu đều thuộc loại này, nó thể hiện vốn nợ của khoác hàng. Loại kế toán này là một bức tranh rõ ràng về dùng tiền của tổ chức và doanh nghiệp của bạn, điều này giúp bạn biết được tài sản hay nợ ngắn của bạn.

Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

3. Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

Kế toán tài chính của doanh nghiệp cung cấp những thông tin chủ yếu cho những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Vậy nên muốn đảm bảo tính khách quan và thống nhất của kế toán tài chính thì cần phải tuân thủ những quy định, những nguyên tắc và những chuẩn mực của các chế độ nhiện hàng về kế toán ở các quốc gia khác nhau.

Kế toán tài chính mang tính chất là một pháp lệnh, là được tổ chức ở tất cả các hệ thống sổ ghi chép và đơn vị kế toán ở tất cả các doanh nghiệp. Kế toán tài chính nhằm trình bày và cung cấp thông tin nhưng đều phải tuân theo những quy định đã đưa ra nên muốn được thừa nhận.

Thông tin kế toán tài chính cung cấp các thông tin về những hoạt động đã phát sinh và đã xảy ra mang tính tổng hợp dưới hình thức giá trị.

Báo cáo của kế toán tài chính là những báo cáo tài chính một cách tổng quát về doanh nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp ở một thời kỳ báo cáo của kế toán tài chính và thường được thực hiện theo tuần/ tháng/ quý/ năm.

Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

4. Đơn vị tính của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Đơn vị của kế toán tài chính được sử dụng trong một kì của kế toán bao gồm:

Đơn vị tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng (kí hiệu VNĐ hoặc Đ). Trong các thường hợp nghiệp vụ kinh tế thì có thể phát sinh đồng ngoại tệ, lúc đấy bắt buộc kế toán phải làm theo đơn giá ngoại tệ và tiền VNĐ theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng ở thời gian phát sinh đó. Đối với đồng ngoại tệ không có tỷ giá đối hoái đối với đồng Việt Nam thì phải thông qua một ngoại tiền tệ thứ 3 đều có mối quan hệ với cả 2 loại tiền tệ đó.

Đối với các đơn vị kế toán chủ yếu là thu và chi bằng tiền ngoại tệ thì sẽ được chọn một loại đơn vị tiền tệ làm căn cứ để kế toán khi lên BCTC và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền. Việt Nam theo tỉ giá của liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC.

Đối với những đơn vị thời gian lao động và đơn vị hiện vật là đơn vị đo lường chính thức của Việt Nam. Ở trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam.

Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

5. Vai trò của kế toán tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính doanh nghiệp là một trong những vị trí quan trọng cần có trong một doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc:

Cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán như lãnh đạo, đối tác. Mọi số liệu cần đảm bảo sự khách quan, chính xác và tuân thủ những quy tắc chuẩn mực trong kế toán. Là một cơ sở giúp quản lý đưa ra quyết định kịp thời và phù hợp.

Các thông tin về hoạt động tài chính kế toán đã phát sinh thể hiện dưới hình thái giá trị. Vậy nên phải thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện báo cáo tổng quát về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kết quả tài chính rõ ràng, quản lý chi phí hiệu quả để doanh nghiệp tối ưu chi phí không cần thiết.

Thực hiện bảo hiểm và quản lý rủi ro của doanh nghiệp về biến động tài chính.

Hỗ trợ lãnh đạo điều hoà tài chính doanh nghiệp.

Kế toán tài chính có đặc điểm gì?

Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về đặc điểm của kế toán tài chính là gì. Chúng tôi không chỉ mang đến cho bạn những kiến thức thú vị và hữu ích trong cuộc sống thông qua Blog Vimi mà chúng tôi còn là nhà cung cấp hàng đầu số lượng lớn, mang đến cho bạn các sản phẩm van công nghiệp (van bướm, van cổng, van giảm áp…), các sản phẩm thiết bị đo (đồng hồ áp suấtđồng hồ nhiệt độ…), phụ kiện inox (mặt bích inox, tê inox, lơ thu inox…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

"