Tin tuyển dụng

Vimi tuyển dụng 2022

Vimi tuyển dụng 2022

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi -  Chuyên cung cấp các loại van công nghiệp ( Van bướm, van bi, van …

Các vị trí cần tuyển

Vimi tuyển dụng 2022

Vimi tuyển dụng 2022

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi -  Chuyên cung cấp các loại van công nghiệp ( Van bướm, van bi, van …

Mẫu CV

Vimi tuyển dụng 2022

Vimi tuyển dụng 2022

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi -  Chuyên cung cấp các loại van công nghiệp ( Van bướm, van bi, van …