N.D.Thanh (Nguyễn Đình Thanh), biệt danh là Vimi – Mr Thanh. Với 15 năm học tập và làm việc liên quan lĩnh vực đường ống, hiện ông là giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIMI, đồng thời là tác giả hoặc cố vấn cho tác giả của nhiều bài viết chia sẻ về kỹ thuật.

1. Bằng cấp và chứng chỉ

  • Tốt nghiệp ĐH Hàng Hải Việt Nam
  • Tiếng Anh: Intermediate A
  • Tiếng Nhật: N2

2. Kinh nghiệm làm việc

  • Oshima Shipbuilding co., Ltd.
  • Công ty TNHH Daizotec
  • Công ty TNHH Sekisui Việt Nam

3. Tài khoản mạng xã hội cá nhân

"