Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thiết Bị Đo

Cảm biến áp suất là gì

Cảm biến áp suất là gì

Cảm biến áp suất là gì? Đây có thể coi là một thiết bị đo hầu như trong các hệ thống đường ống khác …

Cảm biến nhiệt độ là gì

Cảm biến nhiệt độ là gì

Cảm biến nhiệt độ là gì? Đây là một thiết bị được sử dụng để đo nhiệt độ trong nhiều ứng dụng và …

Công tắc nhiệt độ là gì

Công tắc nhiệt độ là gì

Công tắc nhiệt độ là gì? Đây là một thiết bị có bộ phận cảm biến linh hoạt chứa đầy hơi, sẽ kích …

Công tắc áp suất là gì

Công tắc áp suất là gì

Công tắc áp suất là gì? Là một loại công tắc được kích hoạt bởi áp suất của lưu chất. Gồm nhiều loại …

Ống Bourdon là gì

Ống Bourdon là gì

Ống Bourdon là gì? Trong lĩnh vực thiết bị đo, hẳn bạn đã biết tới đồng hồ áp suất ống Bourdon. Tuy …

Thermowell là gì?

Thermowell là gì?

Thermowell là gì? Đây là một phụ kiện được biết đến khá phổ biến trong lĩnh vực thiết bị đo. Nói một …